© 2011 Kuringa. Impressum
EN
<<                      >>

Kalendar

Qualifizierungs Programm

Kurs II - Gruppen A,B,C,D und E

31.07. bis 11.08.2017

Grüntaler Str. 35, 13359 - BERLIN

 

Qualifizierungs Programm

Kurs I - Gruppe F

21.08. bis 01.09.2017

Grüntaler Str. 35, 13359 - BERLIN

 

II Ma(gdalena International Festival 

Ending violence against women

13. -17. SEPTEMBER 2017

Uferstudios GmbH (Studio 1) 

Badstr. 41a (Tor 1) 13357 BERLIN

 

Beliebte Video
Frisch aus dem Blog